Nesttunvassdragets venner skal ta vare på vassdraget med hensyn til natur, kulturminner, flomsikring og gangmuligheter. Les mer her

Last ned vår medlemsbrosjyre her

Last ned Årsmelding her

 

 

 

 

 

 

Nesttunvassdragets venner

28.11.2020: Vår egen plan for flomløsning i Nesttunvassdraget