Nesttunvassdragets venner skal ta vare på vassdraget med hensyn til natur, kulturminner, flomsikring og gangmuligheter. Les mer her

Last ned vår medlemsbrosjyre her

Last ned Årsmelding her

Elven

Dyr Fisk Friluftsliv Fugl
Natur Planter Vannet

Hop skole fisker i Nesttunvassdraget
Skoleprosjekt Miljølære, barn fra Hop Skole fisker i Nesttunvassdraget, sommeren 2012.
Foto: Jan Storebø/Fanaposten