Nesttunvassdragets venner skal ta vare på vassdraget med hensyn til natur, kulturminner, flomsikring og gangmuligheter. Les mer her

Last ned vår medlemsbrosjyre her

Last ned Årsmelding her

 

 

 

 

Egne prosjekter

Fisketrapp Skoleprosjekt
Utbyggingssaker    
       
   
Munkedammer modell

Munkedammene på Paradis

Fiskedammer som antagelig er fra middelalderen, har opprinnelig vært brukt til karpedammer. Nesttunvassdragets Venner er i gang med et arbeid for å få tilbakeført disse dammene, som en del av en tursti i Nesttunvassdraget. Les mer her

Midttun Bro
Vi har lagt ned et betydelig arbeid i å tilbakeføre Midttun bro, som er en del av den gamle postveien. Slam, kratt og vegetasjon i elveløpet ble fjernet, elvekantene fikk ny plastring med naturstein. Broen ble utstyrt med nytt rekkverk og rehabilitert med naturstein.
Les mer her

Midttun Skole terskelen
Store Nesttunvann
Øvsttunstemma