Nesttunvassdragets venner skal ta vare på vassdraget med hensyn til natur, kulturminner, flomsikring og gangmuligheter. Les mer her

Last ned vår medlemsbrosjyre her

Last ned Årsmelding her

 

 

 

 

Flomsikring

Fisketrapp Skoleprosjekt
Utbyggingssaker    
       

 

NVE avslår søknad om flomtunnell

Svar på søknad om tilskot - Avlastingstunnel - Nesttun - Bergen kommune. NVEs referanse: 200701065-34

Dette er en svært viktig sak for byens vannmiljø og på mange måter har fornuften, fremtiden og miljøet seiret i denne saken når NVE avslår søknaden. Bergen kommune har siden flommene 2005 satset alt på at bygge en flomtunnel til 200 millioner og få NVE og staten til å dekke regningen uten selv å ha gjennomført flomsikringstiltak tiltak i vassdraget de siste 10 årene. Dette er gambling med høy risiko både for andres penger og eiendom der en heller ikke tar hensyn til miljøkostnadene av tiltaket. Både bygging, effekt og vedlikehold av en flomtunnel innebærer stor usikkerhet og kostnaden vil være på minimum 200 millioner kr basert på kostnadssprekkene i andre prosjekter VA etaten i Bergen har hatt ansvaret for i det siste ref. renseanlegget som nå har passert 1,4 milliarder med et opprinnelig overslag på 400 millioner. En kostnad på tunnelen reflekterer heller ikke tapet av miljøverdier i vassdraget som er betydelige og årlige vedlikeholdskostnader av anlegget og vassdraget.

Nesttunvassdragets venner la alt i 2006/2007 frem en plan for flomsikre vassdraget på den gang ca 10 millioner (nå kost ca 20 millioner) og den alternative kostnad av en flomtunnel til 200 millioner er svært store både for både Nesttunvassdraget og for byens vannmiljø. For denne summen kunne vi flomsikret vassdraget på elvens premisser, bygget fisketrapp i Hopsfossen, gjort vassdraget til en perle for nåværende og kommende generasjoner samt gjort en rekke flotte tiltak for å fremme byens vannmiljø. Bra at NVE avslo søknaden, hvorfor bruke 200 millioner på å ødelegge et vassdrag når heller kan bruke 200 millioner på å utvikle et perlekjede av et vassdrag.

Last ned avslagsbrevet fra NVE her