Nesttunvassdragets venner skal ta vare på vassdraget med hensyn til natur, kulturminner, flomsikring og gangmuligheter. Les mer her

Last ned vår medlemsbrosjyre her

Last ned Årsmelding her

Skoleprosjekt

Fisketrapp Skoleprosjekt
Utbyggingssaker    
       
Skoleprosjekt i Nesttunvassdraget.
Elever fra Hop skole har forsket på livet i Nesttunvassdraget som et ledd i faget Miljølære. Les deres egen rapport fra prosjektet. Les mer her