Nesttunvassdragets venner skal ta vare på vassdraget med hensyn til natur, kulturminner, flomsikring og gangmuligheter. Les mer her

Last ned vår medlemsbrosjyre her

Last ned Årsmelding her

Skoleprosjekt

Fisketrapp Skoleprosjekt
Utbyggingssaker    
       

Tekst: Ingrid Foto: Kristin og Emma (elever på 8. trinn Hop Skole i Bergen)

Nesttunvanssdraget er et stort vann som består av både rennende vann og stille vann. Det har et nedbørsområde på 42,9 km² og en vassføring til sjø på 3,1 m³/s.
Mandag 24. september delte vi oss inn i to grupper som igjen ble delt inn i flere grupper. Noen av oss i elevrådet på 8.trinn var så heldig at vi fikk lov til å ta bilder og intervjue de som stod ute i vannet med vann opp til knærne og de som gravde hull i jorden.

Vi så to stokkender som lettet da vi kom

Alle hadde satt høye krav på seg selv og gruppen. Når vi kom til Hopsvannet var det kalt og alle ville dra hjem, men når vi hadde satt i gang, fant vi både fisker, makk og andre smådyr.

"Hva har dere funnet?" var et av spørsmålene. Der svarte de:
- Vi har funnet makk, ikke noe mer.

Andre var mer heldige og svarte:
- Vi vet ikke hva det er, men et dyr som har 10 bein og er veldig lite.

Jeg hadde over 5 spørsmål som jeg stilte, og fikk noen korte og noen litt mer konkret.
"Synes du det er viktig og ta vare på Nesttunvassdraget?"
- Ja, det er så mange dyr og planter her, vi sliter litt med og finne de, men de er her et sted. Om vi ikke passer på at miljøet rundt Nesttunvanssdraget, kommer alt dyre- og planteliv til og dø.
"Hva gjør dere nå?" - Vi graver i jorden etter røtter, vi har ikke funnet noen.

Forrige side Neste side