Nesttunvassdragets venner skal ta vare på vassdraget med hensyn til natur, kulturminner, flomsikring og gangmuligheter. Les mer her

Last ned vår medlemsbrosjyre her

Last ned Årsmelding her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vær og klima

Flom Flomtunnel Værstasjon Statistikk

Intro vær og klima

Nesttunvassdragets venner har informasjon om vær og klimavariasjoner i Nesttunvassdraget. Dette gjør oss i bedre stand til å forstå hvorfor det blir nedbørsvariasjoner og av og til storflom. Vi kan gjøre værobservasjoner i sanntid. Ta en titt på Værstasjonen i Helldal, og følg med på været i Nesttunområdet. Bruk menyen over til å få mer utfyllende informasjon om vårt arbeid i forbindelse med flomsikring, følg saken om Flomtunnel(som vi er i mot), og sjekk vær og klimastatistikk.


Flomvannføring i Nesttunelva i september og november 2005