Nesttunvassdragets venner skal ta vare på vassdraget med hensyn til natur, kulturminner, flomsikring og gangmuligheter. Les mer her

Last ned vår medlemsbrosjyre her

Last ned Årsmelding her

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

     

Terje Aarsand
Leder
terje@nelv.no
Tel: 92 09 72 50

Jim Heldal
Nestleder jim@helldal.no
Tel: 930 40 500

Fridtjof Stangenes
Varamedlem

Diane Berbain
Styremedlem

 

 

Grethe Aarheim
Styremedlem
gaarheim@online.no

Diane Berbain
Styremedlem

Jacob Sætre
Styremedem

 

 

 

 

 

Erik Falck
Kasserer
efalck@globalhobby.no

Anders Løberg
Internettsider
anders@velomobil.no
Tel: 911 74 175

   

NESTTUNVASSDRAGETS VENNER
Postboks 95,
5221 Nesttun

Bankkonto i
Fana Sparebank: 3411.18.19000