Nesttunvassdragets venner skal ta vare på vassdraget med hensyn til natur, kulturminner, flomsikring og gangmuligheter. Les mer her

Last ned vår medlemsbrosjyre her

Last ned Årsmelding her

 

 

 

Nesttunvassdragets venner

Alnastien blir Norges kandidat til Europarådets landskapspris

Med riktig satsing og prioriteringer vi Nesttunvassdraget kunne bli kandidat til både denne og andre priser for restaurering av Nesttunvassdraget slik vi har planer om.

Oslo kommunes arbeid med å styrke elven Alna og tilhørende elvelandskap fremmes som kandidat til Europarådets landskapspris 2016-2017. Forslaget er også knyttet opp mot Oslo kommunes mer overordnede arbeid med å bevare og styrke byens blågrønne strukturer.


Svartdalsparken Foto: Marianne Gjørv

Alna miljøpark med Alnastien og de fire bydelsparkene i Groruddalen er et planarbeid og en strategi jeg er svært stolt av å kunne fremme som Norges kandidat til Europarådets landskapspris. Oslo kommune har ut fra en god og langsiktig strategi rundt elven Alna klart å samle en rekke fagområder og myndigheter til et samarbeid med konkrete fysiske resultater av meget høy kvalitet. Dette er et eksempel mange kan lære av, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
Kommunedelplanen for Alna miljøpark tilrettelegger for gjenåpning og miljøoppgradering av Alna og viktige sidevassdrag fra Alnsjøen til fjorden innen 2020. Den gir også grunnlag for en variert utvikling av vassdraget med sidearealer for å øke attraktiviteten og gi en styrket identitet til hele Groruddalen. Planen for Alna miljøpark samler og svarer ut utfordringer på en rekke områder ved å ha en strategi der nødvendige klima- og miljøtiltak brukes til å fremme folkehelse og livskvalitet, en bærekraftig byutvikling, synlig landskaps- og miljøopprustning, og samlet sett bedre levekår i Groruddalen.
– Oslo kommune har brukt plan- og bygningsloven på en strategisk måte og gjennom vedtak av Alna Miljøpark forankret alt arbeidet som har pågått med og rundt elven Alna siden årtusenskiftet i en overordnet plan. Det er forbilledlig, sier Jan Tore Sanner. Det er Bymiljøetaten som på vegne av Oslo kommune har fremmet forslaget.

Les mer om:
Informasjon om Europarådets landskapspris
Den europeiske landskapskonvensjonen
Mer informasjon om Alna miljøparkspris


Les om Bergen Elveforum her

(Fra foreløpige vedtekter, se link under)
Les vedtektene for Bergen Elveforum her

 
Last ned Nesttunvassdragets Årsmelding 2014 her